Her bliver logens sprogbrug forklaret.
De fleste af begreberne betyder dog ofte noget andet end hvad her er forklaret.
Dette skyldes at de alle knytter sig til stemninger og handlinger.
Derfor giver de måske ikke mening i ren form.

Rutine
Begrebet der ligger til grund for Bænkens verden.
Dette begreb er i mange sammenhænge blevet tolket som noget gentagende, kedeligt og umenneskeligt.
Men Bænkens opfattelse af begrebet er utvivlsomt og utvetydeigt totalt anderledes.
For Bænken er rutine lig med dyd og er dermed noget man bør efterstræbe i alle henseender.
Rutinerede mennesker har indsigt, og livslang viden om livet og universet og kan derfor ikke rokkes i deres grundholdning.
Dette gør at disse mennesker aldrig føler sig angrebet af fremmed tankegang og kan derfor koncentrere sig om livets gøremål.

Høker, høkner (En høker-bajer)
En øl der er købt ved en købmand (høker). Begrebet bruges dog om øl generelt.

Høkere, høknere, høknern
Flere øl der er købt ved en købmand og altså ikke en øl der er købt ved flere købmænd.
(Høkere kan bl.a. klappes, kvæles, svældes, høvles, tylles, pøles og blive tyret ned i skægget)

En øgle
Et barn eller en barnlig type. Livets første fase. Ordet er negativt idet det er det modsatte af rutine.
For eksempel en popøgle har absolut ingen rutine og bliver derfor hele tiden vildledt af falske holdninger.

En fossil øgle
Et gammelt menneske.
Livets sidste fase hvor man bevidshedsmæssigt vender tilbage til øglestadiget men desværre er en grønsag.

En stuer kaaas
Enten en kasse øl eller en led sæk af et kvindemenneske
der omtrent vejer lidt mindre end et halvstort sort hul.

En cheer
Enten en royal export-øl fra Århus eller et behageligt kvindemenneske.
(dvs. cheer = dåse)

En jadekat
En cheer med jader bøjet i superlativ. Begrebet bruges ofte i bestemt form.

En kokuun/cocouwn/kucoon/kcochuvn/co...
Man indtager først en stilling hvor man, liggende på ryggen, folder sig sammen ved at trække benene op under brystkassen og holder på benene med armene over kryds.
Derefter lader man sig falde til siden og bliver liggende så længe man lyster.
Denne handling blev opfundet eller nærmere opdaget af en af logenbrødrene i "livets pavillon" på et fransk skisportsted.
Handlingen er et effektivt middel til at isolere sig fra verden.
(Det giver iøvrigt status at udføre livsfarlige og artisitiske cokuuner i uforsvarlig beruselse)

Wiib-Wabba!
Et udtryk der bruges når man ikke gider høre mere pis!
Hvis en person benytter sig af dette udtryk overfor en anden person bør den anden person vide at han ikke skal tage det personligt idet personen bare ikke gider høre mere pis.

Klap kebab'en!
Hold kæft!

Rummanden
Et meget diffust begreb der bruges i mange tilfælde.
Noget der er rimeligt sikkert om denne skabning er at den hænger ud udenfor atmosfæren hvorfra den rykker rundt med ting på Jorden.
En annerkendt teori går ud på at Universet er et tankespind foretaget af Rummanden. Denne teori afføder ideen om at intet er meningsfuldt eller evigt da Rummanden nok snart begynder at tænke på noget andet.

At være rummand
En tilstand hvor man vader rundt og stener mens man ikke forholder sig til noget.

At have (ski)støvler på
At være beruset.

En frugtkage
En frugtkage er en meget uintelligent eller meget underbevidst person.
Det er impirisk bevist at man får frugtkager på loftet af at blande "Red Bull" med alcohol.

En mongolsk sandorm
Indbegrebet af rendyrket ondskab. Har dræbt flere mennesker end pesten!

En yeti
En yeti (alias en afskyelig snemand) er hvad man gør den til.
Endnu et diffust begreb.

Aspargesbank
En uendelig lad måde at slå folk på.
Hvis man påfører andre smerte herved er det ikke længere aspargesbank.
En afart heraf er aspargesskaller.

Et sort hul
Et sort hul er et sted hvor man "aldrig" kommer væk fra igen.
Dette skal ikke nødvendigvis ses som noget negativt idet stedet ofte kan være bedre end omverdenen.
Af sorte huller kan bl.a. nævnes Bænken, Torvekroen, Hjørnet, Marilyns Vinstue, Kaperen, Duus og Gaden.
The Black Hole i St. Anton blev først opdaget efter at Bænken havde skænket os begrebet.
Denne umiddelbare tilfældighed er dog ikke en tilfældighed men et bevis på Bænkens magt.