Følgende paragraffer er til for at blive brudt...

Logens struktur

§1 Logebrødre er medlemmer af Logen for livstid og derefter i al evighed og derefter for altid.

§2 Der kan under ingen omstændigheder optages flere Logebrødre.

§3 Der kan optages medlemmer i Logeklanen hvis der blandt Logebrødrene er total enighed herom.

§4 Der kan optages Logestedbrødre som stedfortrædere for Logebrødre.

§5 Logestedbrødre har som stedfortrædere næsten samme status som logebrødre.

§6 Logestedbrødre har ellers samme status som Logefætre.

§7 Medlemmer af Logeklanen kan ekskluderes vis der er total enighed derom.

§8 Forhastede og ædruelige konklusioner gælder ikke.

§8,5 Logebrødrene forbeholder sig derfor retten til at udøve kommunistisk inspireret historieskrivning.

§9 Logens hieraki har kun relevans med hensyn til tydningen af Bænkens tanker.
samt retten til at have sit bagparti plantet på den.

§9,4 Elge og hornbiller er vagne dyr.

 

Logens virke

§1 Logens mission er at udbrede og udøve den rutinerede livsstil samt følge Bænkens anvisninger.

§2 Dette indebærer blandt andet udøvelsen og udbredelsen af Høkermarxismen og tangtennis tilmed.

§2,5 Hovedmålet for udbredelsen af tangtennis er at gøre den til Grønlands nationalsport.

§2,55 Det har vist sig at Grønlændere har den fornødne tørst til at lade sig rive med af sporten.

§3 Logens virke må ikke have karakter af imperialisme eller gement bondefangeri.

§3,5 Det må dog i vitale situationer gerne tangere denne ondskab
hvis vinklen mellem tangenten og førsteaksen er lidt mere end 17,34° + pi.

§4 Logen bør modvirke den imperialistiske sundhedsstyrelse
samt forhindre alle tiltag til udøvelse af den ondsindede høkerfascisme.

§5 Logen bør til fester med kaotiskt ujævne mellemrum udbringe en Ib der kan høres på den nærmeste havn.

§5,7 Man bør derfor aldrig eller nærmere særdeles sjældent holde fester i Tibet eller Ulsted iberegnet.

§6 Logen bør gøre sit bedste for at frembringe sine synspunkter i en ekstremitet
der bevirker at den altid er under overvågning af Echelon.

§6,5 Dette er en hidtil overset genvej til at komme i kontakt med verdenssamfundets overmagt.

§7 Shit happens!