Høkermarxismen blev af Bænken en dag åbenbaret for Logebrødrene
og den har lige siden været en selvfølge til hverdag og fest og i sne og blæst på hest med George Best!
Høkermarxismen har til formål at skabe en behagelig og broderlig stemning som grundlag for øldrikning.
Den skaber en surrealitet, en overvirkelighed, hvor mennesket er i ballance med alle sindelag og i øvrigt er særdeles beruset.
Logen er selvfølgelig klar over at der altid har hærsket høkermarxisme i universets små afkroge.
Men dette viser netop Bænkens magt og eviggyldighed!

§ 1
Man skal anskaffe høkere efter evne og nyde dem efter behov.
§ 2
Hvis man prøver at drikke alle sine høkere selv vil man gå under og de andre drikker høkerne alligevel.
§ 2,5
Høkermarxismen er således både et produkt af solidaritet og egoisme.
§ 3
Alle har pligt til at bidrage til stemningen og skal derfor gøre sit bedste for at blive behageligt beruset.
§ 4
Hvis en Logebroder ikke kan komme til høkerne er det resten af Logebrødrenes opgave at bringe høkerne til Logebroderen.
§ 5
Det er ikke i modstrid med Bænkens natur at den bliver gjort til genstand for udøvelse af Høkermarxismen.
§ 6
Hvis høkermarxismen overtrædes følger der ingen konsekvenser.
§ 7
Høkermarxismen er ikke en autoritet men en ven.
§ 8
Ingen kan tvinges til at følge Høkemarxismens regler.
§ 9
Høkermarxismen eksisterer uafhængigt af mennesker men er ikke en del af universet. Weird shit!
§ 10
Høkermarxismen er ikke en afart af Marxismen og er ikke baseret derpå.
§ 11
Høkermarxismen bygger blandt andet på ideen om at det ikke er behageligt at drikke øl alene.
§ 11,5
Det er dog, af Høkermarxismen, et annerkendt fænomen at det er bedre at drikke alene end ikke at drikke.
§ 12
Høkermarxismen bør af Høkermarxister ikke anses for at være en selvfølge ved omgang med almindelige mennesker.
§ 13
Det er ikke påkrævet at man kender til Høkermarxismen for at udøve den.
§ 14
Høkermarxismen er en handling og ikke en ideologi eller anden form for tankespind.
§ 15
Høkermarxismen er ikke mislykket hvis den ikke bliver gennemført.
§ 16
Alle samfundsstrukturer samt mangel på samme ender uden tvivl og utvetydigt i Høkermarxismen med al dens herlighed.
§ 17
Høkermarxismen er ikke samfundsundergravende men samfundsudbyggende.
§ 18
Høkermarxismen er måske et ungdomsoprør rettet mod det imperialistiske sundhedsvæsen.
§ 19
Høkermarxismen er den direkte modsætning til den ondsindede Høkerfascisme.