Design'et

Siderne er designet så de giver et visuelt billede af Bænkens gustenhed.
Det har derfor været meget vigtigt for os at bryde den digitale barriere der ellers ville vanære Bænken.
Ydderligere er siderne opbygget så man får en fornemmelse af at udforske frem for at blive oplyst.
Det er derfor ikke muligt at lede efter bestemte oplysninger idet der kun er en svag struktur.
Baggrundsmusikken skal tjene til at man kommer i den stemning man kommer i når man sidder på Bænken.

Grafikken på siderne kan være tung idet vi ikke er gået på kompromis
med kvaliteten af Bænkens ansigt til verden.
Dog er mange billeder genbrugt så download af siderne går hurtigere jo flere man har besøgt.